Verksamheten med beställargrupper

KEINO samlar upphandlande enheter till beställargrupper kring olika teman i sparrande och uppföljande syfte. Nya lösningar och verksamhetsmodeller kan effektivare göras skalbara genom nätverkande.  

Beställargruppernas verksamhet är särskilt avsedd för sektorer som utvecklas snabbt och där anpassningen till förändringarna kräver nya verksamhetssätt, ny teknik och ett nära samarbete med företagen. För att man ska kunna nå målen till exempel inom vårdreformen och förändringarna i trafiktjänsterna krävs att systemet ändras så att den offentliga innovationsupphandlingen har en central roll.  

Målet för beställargruppernas verksamhet är att få fart på marknaden för tillväxtbranscherna såsom hälsoteknik, bioekonomi, ren teknik och intelligent trafik samt innovationsverksamheten utgående från efterfrågan. 

Kompetenscentrumet KEINO

  • främjar kompetensutvecklingen och framtagningen av nya upphandlingsmodeller 
  • utökar samarbetet och informationsutbytet mellan de upphandlande enheterna och företagen
  • ger fart åt utnyttjandet av nya tillåtande tekniker såsom artificiell intelligens, blockkedjor och stordata i serviceutvecklingen inom den offentliga sektorn  
  • utökar antalet upphandlingar som stärker företagens utvecklingsarbete och där målet är att nå internationellt intressanta lösningar med nyhetsvärde 

Förslag på teman för beställargrupperna kan skickas till KEINO. Teman för grupperna identifieras också med hjälp av de nätverk där KEINOs genomförande organisationer medverkar, såsom affärsekosystem och tillväxtprogram.

Närmare upplysningar:
Piia Moilanen, piia.moilanen@businessfinland.fi