Förändringsagenterna

KEINO samlar nätverk för kollegialt stöd i regionerna i landet. Nätverken är öppna för representanter för upphandlande enheter av olika slag. Syftet med nätverken är att hjälpa de upphandlande enheterna med att sprida sina kunskaper och lära av andra.

Som stöd för de regionala nätverken söker KEINO också förändringsagenter. Förändringsagenterna är lokala rådgivare inom hållbar och innovativ upphandling. Förändringsagenterna fungerar som KEINOs lokala kontakt och för kompetenscentrumets verksamhet närmare de upphandlande enheterna.  

Förändringsagenterna har i uppgift att

  • vägleda och sparra upphandlande enheter i regionen i enlighet med KEINOs verksamhetsprinciper
  • samla in information till kompetenscentrumet om situationen i regionen och de lokala behoven
  • föra samman upphandlande enheter och sakkunniga genom nätverkande
  • aktivera upphandlande enheter i att delta i nätverk och beställargrupper
  • främja genomförandet av Green Deal-avtalen i regionerna

Förändringsagenterna söks genom ett öppet förfarande. Förändringsagenternas arbetsinsats stöds med KEINOs resurser. Målet är att få ihop 18 förändringsagenter på olika håll i landet. 

Vill du bli förändringsagent?

Ta kontakt:
Katariina Huikko, katariina.huikko@kommunforbundet.fi