Om kompetenscentrumet

Kompetenscentrumet KEINO stöder och hjälper offentliga upphandlande enheter att utveckla en hållbar och innovativ offentlig upphandling.

Huvudmålen för kompetenscentrumet 2018–2021 är följande: 

  • Innovativa upphandlingar som fullföljer hållbarhetsmålet utökas i Finland
  • Offentlig upphandling identifieras som ett ledningsverktyg och används aktivt
  • Upphandlande enheter delar öppet med sig av sina erfarenheter och lär av varandra

Kompetenscentrumet för hållbar och innovativ offentlig upphandling är ett nätverksbaserat konsortium där ansvaret för verksamheten och utvecklingsarbetet delas av Motiva Oy, Finlands Kommunförbund rf, Teknologiska forskningscentralen VTT Ab, Innovationsfinansieringsverket Business Finland, Finlands miljöcentral SYKE, Hansel Ab, KL-Kuntahankinnat Oy och Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra.

I Finland uppgår värdet av de samlade offentliga upphandlingarna till 35 miljarder euro per år, vilket motsvarar i snitt 16 procent av BNP.

 

Register över enkäter bland intressentgrupper och dataskyddet