Yhteystiedot

Motiva Oy
Isa-Maria Bergman, direktör, cirkulär ekonomi, isa-maria.bergman@motiva.fi , tfn 09 6122 5010

Elina Ojala, Expert, hållbar upphandling, elina.ojala@motiva.fi, p.040 847 8239

 

Finlands Kommunförbund rf

Katariina Huikko, ledande jurist, katariina.huikko@kommunforbundet.fi , tfn 050 566 4327

Marjo Laine, specialist, marjo.laine@kommunforbundet.fi , tfn 0505151399

Teknologiska forskningscentralen VTT Ab
Ville Valovirta, specialforskare, ville.valovirta@vtt.fi , tfn 050 354 3280 

Innovationsfinansieringsverket Business Finland 
Piia Moilanen, produktchef - innovativ offentlig upphandling, finansiering, piia.moilanen@businessfinland.fi , tfn 050 5577 748
Eriika Autio, upphandlingschef, eriika.autio@businessfinland.fi , 050 557 7514

Finlands miljöcentral SYKE 
Katriina Alhola, specialforskare, katriina.alhola@ymparisto.fi , tfn 0295 251 065

Hansel Ab
Liisa Lehtomäki, utvecklingschef, liisa.lehtomaki@hansel.fi , tfn 0294 444 256

KL-Kuntahankinnat Oy
Sari Luostarinen, utvecklingsdirektör, sari.luostarinen@kuntahankinnat.fi , tfn 040 560 3326

Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra
Anna-Maija Aalto, expert, investieringar med samhällseffect,  anna-maija.aalto@sitra.fi , tfn +358 (294) 618 299
Anna Tonteri, ledande expert, anna.tonteri@sitra.fi , tfn 050 325 0770

I Twitter på finska: www.twitter.com/hankintakeino