Skip to main content

 

Vad är KEINO?

Kompetenscentrumet KEINO stöder och hjälper offentliga upphandlande enheter att utveckla en hållbar och innovativ offentlig upphandling.

Kompetenscentrumet för hållbar och innovativ offentlig upphandling är ett nätverksbaserat konsortium där ansvaret för verksamheten och utvecklingsarbetet delas av Motiva Oy, Finlands Kommunförbund rf, Teknologiska forskningscentralen VTT Ab, Innovationsfinansieringsverket Business Finland, Finlands miljöcentral SYKE, Hansel Ab, KL-Kuntahankinnat Oy och Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra.

 

Nyheter


Omfattande sammanslutning till stöd för strategisk offentlig upphandling (13.3.2018)
Läs mer>>